O mnie

ChruścielZowią mnie Chruściel, a na łamach niniejszego tworu internetowego nazwanego Chruścielowiskiem mam przyjemność zaprezentowania mojej pasji, jaką jest rekonstruowanie życia codziennego przedstawiciela społeczności plemiennej, która została utrwalona na kartach historii pod nazwami: Dadosesani1, Diedesa2, Diedesisi3, Diedesi4 oraz Dedosize5, co tłumaczymy dziś z łaciny jako: Dziadoszanie lub Dziadoszyce.


Przypisy:

1 “Descriptio civitatum et regionum ad septentrionalem plagam Danubii” (“Opis grodów i ziem z północnej strony Dunaju” autorstwa tzw. Geografa Bawarskiego z połowy IX wieku).

2 Dwa dokumenty dla biskupstwa miśnieńskiego: papieża Jana XIII z 968 r. oraz Ottona I z 971 r. (“Codex diplomaticus nec non epistolaris Silesiae”).

3 “Thietmari, Merseburgensis episcopi, Chronicon” (“Kronika biskupa merseburskiego Thietmara” pisana w latach 1012-1018).

4 Ibidem.

5 “Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae” (Dokument dla biskupstwa praskiego z 1086 r.).