Piec z Kremitz

Opis zabytku

“Wypału dokonywano w piecach zapewne komorowych (ryc. 23), w atmosferze na ogół nierównomiernej – częściowo redukcyjnej, częściowo utleniającej.”1

Analogiczne zabytki

Piece dwukomorowe z pionowym ciągiem ognia:2

 • Przemyśl (XI – XIII w. lub do poł. XIV w.),
 • Stębark (do drugirj połowy XV w.),
 • Stary Dzierzgoń (“z okresu krzyżackiego”),
 • Warszawa (koniec XVII w.),
 • grodzisko Lupka w Nitrze (koniec IX w. i początek X w.),
 • Żelechovce okr. Olomouc (koniec XI w. i początek XII w.),
 • Staraja Rjazań (XII – XIII w.),
 • Wszcziże (XII – XIII w.),
 • grodzisko rajkowieckie (XII – XIII w.),
 • Béndek (druga połowa XI w.),
 • grodzisko donieckie,
 • Serkel,
 • Kroměriżi (druga połowa XIV w.),
 • Weimar (XIII – XIV w.),
 • Suczawa (XV w.),
 • Coconi (XV w.).

Zdjęcia i rysunki


Przypisy:

1 Leciejewicz 1989, s. 83.

2 Kwapieniowa Maria, Wałowy Alina, “Piece garncarskie w świetle badań archeologicznych”, Materiały Archeologiczne, t. X, 1969, s. 209-214.

3 Leciejewicz 1989, Ryc. 23, s. 84.