Bardzo małe i miniaturowe naczynia z Żukowic koło Głogowa

Opis zabytku

“Naczynia misowate stanowią niezmiernie charakterystyczny składnik zestawu form ceramicznych z Żukowic. Ich obecność udało się stwierdzić w 73 jamach, z czego 33 reprezentują zespoły wiarygodne; ponad połowa większych zespołów wiarygodnych zawiera pozostałości mis (tabela 8).

Wyróżniono misy o brzegach niewyodrębnionych, dzielące się na odmianę o brzegach stożkowato rozchylonych (tabl. I: 14, XXXVI: 1, XLVI: 8, XLIX: 7, 9, LV: 13, LVI: 10, 17, 19, CVII: 7, 11 i in.) oraz odmianę o brzegach pionowych lub zachylonych do wnętrza (tabl. I: 18, VI: 9, XIX: 7, XXI: 24 i in.). Wśród przedstawicieli drugiej odmiany specjalną pozycję zajmują miseczki bardzo małe oraz miniaturowe (tabl. VII: 19, XII: 6, XXI: 5, 27, XXIV: 32, XLIII: 30, CXII: 10). […]”1

Zdjęcia i rysunki

Rekonstrukcje

Zrekonstruowane naczynia zostały wykonane na zlecenie Ekomuzeum “Dziadoszan” w Wietszycach i weszły w skład jego stałej wystawy.


Przypisy:

1 Parczewski 1989, s. 32.

2 Parczewski 1989, Tabl. XII: 6.

3 Parczewski 1989, Tabl. XXI: 27.

4 Parczewski 1989, Tabl. XXI: 5.

5 Parczewski 1989, Tabl. VII: 19.

6 Parczewski 1989, Tabl. CXII: 10.

7 Parczewski 1989, Tabl. XLIII: 30.

8 Parczewski 1989, Tabl. XXIV: 32.