Przęślik z Gniezna

Opis zabytku

Gniezno oczywiście nie leży w domenie Dziadoszan. Przęślik wykonałem dla przyjaciółki z Wielkopolski, a że mi się bardzo spodobał umieszczam go tutaj.

Przęślik zdobiony ornamentyką rytą . Brak skali zabytku w podanej literaturze.1

Analogiczne zabytki

Średnica rekonstruowanego przęślika mieści się w zakresie średnic wybranych przęślików dwustożkowych wydobytych z dna Jeziora Legnickiego po stronie mostu gnieźnieńskiego (33 – 63 mm) i wynosi 33 mm.2

Zdjęcia i rysunkiPrzypisy:

1 Witold Hensel, “Najdawniejsze stolice Polski”, 1960, s. 39, 46, Ryc. 28: a.

2 Zofia Kurnatowska red., “Wczesnośredniowieczne mosty przy Ostrowie Lednickim. Tom I. Mosty traktu gnieźnieńskiego”, 2000, s. 141, 147, 161, Tablica XXXII: 1-6, 8, 10-21.